Återbrukade kontorsmöbler minskar kostnaderna för alla

,

Kan återbrukade kontorsmöbler minska företags och klimatets kostnader? Vilka kostnader minskar återbruk? Varför minskar återbruk dem?

Varför är nya kontorsmöbler kostsamma för företag och klimat?

I en perfekt värld växer nya kontorsmöbler på träd. Träd med låga produktionskostnader, inget råmaterial och inga transporter. Dessutom inga utsläppt av växthusgaser vid produktion och transport.

Men nya kontorsmöbler växer inte på träd. Kontorsmöbler produceras med höga produktionskostnader för företag och klimat. Transporter behövs för att ta kontorsmöblerna dit de ska.

Den höga produktionskostnaden av nya kontorsmöbler är kostsam för företag och klimat. Ökad kostnad för råmaterial och produktion ökar kostnaden för företaget. I sin tur leder det till ökade kostnader för kontorsmöbler. Kostnaden för klimatet är ökade utsläpp av växthusgaser. I sin tur leder det till försämrat klimat.

Frakt är också en stor kostnad. På samma sätt som kostnaderna för produktion har ökat har också kostnaden för frakt ökat. Frakt innebär också utsläpp av växthusgaser, en kostnad för miljön.

Sammanfattningsvis, nya kontorsmöbler ökar kostnaden för både köpare och klimat. Men vad beror det på?

Ökad efterfrågan och minskad tillgång leder till högre priser

Efterfrågan på nya kontorsmöbler ökar ständigt. Företag växer och fler har behov av kontorsmöbler i hemmet. En anställd har ett skrivbord och en skrivbordsstol både på en arbetsplats och i hemmet. Det innebär en fördubbling av antalet kontorsmöbler. Vilket leder till en ökad efterfrågan på högre produktion.

Mindre tillgång på råmaterial som trä, metall och plast ökar priserna. Den minskade tillgången beror på minskad förmåga att processa och producera komponenter från råmaterialen. Samtidigt finns en ökad efterfrågan på grund av ökad efterfrågan av kontorsmöbler. En ökad produktion innebär också ökad andel utsläpp av växthusgaser. En kostnad för klimatet. Detta sammantaget leder till högre priser på råmaterial och färdiga produkter.

Andelen transporter har också minskat samtidigt som behovet ökat. Antalet frakter är inte tillräckligt. Ökade kostnader för drivmedel ökar också fraktpriserna. Dessutom ökade kostnader för klimatet på grund av utsläpp av växthusgaser.

Sammanfattningsvis, ökad efterfrågan på råmaterial och transporter men minskad tillgång på båda. Något som sagt lett till eventuella ökade kostnader för inköp av kontorsmöbler. Det gäller både för företag och klimatet.

Men om det nu finns problem, måste det också finnas lösning. Lösningen är enkel, köpa, hyra eller leasa återbrukade kontorsmöbler. Låt oss berätta om den lösningen.

Varför du ska köpa, hyra eller leasa återbrukade kontorsmöbler

Att köpa, hyra eller leasa återbrukade kontorsmöbler från Vican innebär följande.

Du får kontorsmöbler av hög kvalité till ett lägre pris än vad nya kontorsmöbler kostar.

Eftersom du inte köper nya kontorsmöbler bidrar du inte till ökad produktion och ökad mängd växthusgaser. Vilket är bra både för din ekonomi och klimatet.

Återbrukade kontorsmöbler leder till färre transporter. Återigen något som är bra både för din ekonomi och klimatet.

Finns det då några risker med att köpa, hyra eller leasa kontorsmöbler från Vican?

Kan jag exempelvis vara säker på att kontorsmöblerna är i bra skick? Alla kontorsmöbler genomgår grundlig rekonditionering och kontrollering. Vi utför också reparation och service av möbler på plats hos dig.

Läs mer om att hyra återbrukade kontorsmöbler av oss

Läs mer om hur vi tänker kring hållbarhet och återbruk

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.