Hållbarhet

HÅLLBARHET – ÅTERVINNING – MILJÖ

”Vi är den första generationen som känner av klimathotet – och den sista som kan göra något åt det” sa Barack Obama när han talade på öppningsdagen av FN:s 21:a klimatkonferens 30 November 2015.

Händer det att ni pratar om hållbarhet och vad ni kan göra för miljön? Ingen kan göra allt men alla kan göra något. En sak kan vara att välja en del (eller bara) begagnade möbler nästa gång ni behöver kontorsmöbler.

Vi på Vican har i våra inredningsförslag ända sedan starten 1989 jobbat med att blanda nya och begagnade möbler. Som en av Sveriges ledande återförsäljare av begagnade kontorsmöbler kan vi erbjuda er ett stort och brett utbud. Vi har också det största utbudet av nya kontorsmöbler från de ledande tillverkarna i Sverige. Detta innebär att vi kan skapa en mycket bra mix av nya och begagnade kontorsmöbler.

Dagens kontorsmöbler håller oftast mycket hög kvalitet och har därmed lång livslängd. När ni vill byta arbetsmiljö (byta kontorsmöbler och inredning) tänk då på att era gamla möbler är ”nya” möbler för något annat företag. Sälj era möbler till oss så skapar ni ett positivt miljökretslopp. Intäkten för era gamla möbler hjälper också till att finansiera de nya inköpen.. När ni köper begagnade möbler sparar ni också pengar..

Våra möbler är REKO! Det innebär att vi rekonditionerar och kontrollerar alla begagnade möbler innan vi lägger ut dem till försäljning. Ni kan med andra ord känna er trygga när vi väljer ett hållbart (begagnat) alternativ.

Läs mer om återbruk och olika projekt här nedanför.

CIRKULÄRA MÖBELFLÖDEN – HÅLLBAR UTVECKLING INOM OFFENTLIGA MÖBLER

https://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1096037/FULLTEXT01.pdf

POTENTIAL OCH LÖSNINGAR FÖR ÅTERBRUK PÅ SVENSKA KONTOR

Vill du veta mer?

Slå oss en signal eller skicka ett mail